Права споживачів

Інформація для споживачів природного газу, які отримують ( планують отримувати ) природний газ з ресурсу ТОВ «Пласті Прод Україна Лімітед»

ТОВ «Пласті Прод Україна Лімітед» (далі – Компанія) здійснює свою діяльність щодо постачання природного газу відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», Правил постачання природного газу та інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність суб’єктів ринку природного газу.

Про ринок природного газу

Закон України від 9 квітня 2015 року №329-VIII

 1. Споживач має право, зокрема, на:
  1. вільний вибір постачальника;
  2. безоплатну зміну постачальника, крім випадків, передбачених абзацом другим частини першої статті 14 цього Закону;
  3. отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов'язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником;
  4. отримання природного газу належної якості та кількості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, відповідно до умов укладених договорів, крім випадків припинення (обмеження) постачання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів;
  5. безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання природного газу;
  6. дострокове розірвання договору постачання, якщо постачальник повідомив споживача про намір внесення змін до договору постачання в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього неприйнятними.

 2. Споживач зобов ' язаний, зокрема:
  1. укласти договір про постачання природного газу;
  2. забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договорів;
  3. не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
  4. забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників оператора газотранспортної системи, оператора газорозподільної системи до вузлів обліку природного газу та з метою встановлення вузлів обліку газу;
  5. припиняти (обмежувати) споживання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів.

 3. У разі порушення або невиконання своїх обов'язків споживач несе відповідальність згідно із законом.

 4. Захист прав споживачів природного газу - фізичних осіб регулюється цим Законом, Законом України "Про захист прав споживачів" та іншими нормативно-правовими актами.

Інформаційна лінія підтримки - 044 3316110
З понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00

Телефон:
Адрес:
вул. Пирогова, 2/37 м. Київ, 01030