Права та обов’язки постачальника

Постачальник має право на:

 1. укладення договору постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником, постачання природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;
 2. отримання від споживача своєчасної оплати за природний газ відповідно до умов договору;
 3. безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 4. повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;
 5. ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог Правил постачання природного газу;
 6. інші права, передбачені чинним законодавством.

Постачальник зобов’язаний:

 1. дотримуватися умов Договору постачання природного газу та Правил постачання природного газу.
 2. забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
 3. забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов'язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;
 4. в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;
 5. своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення", а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу;
 6. забезпечити Споживача всією необхідною інформацією про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов'язки постачальника та споживача, обсяги та інші показники споживання газу, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів, шляхом розміщення її на офіційному веб-сайті Постачальника.
 7. своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію призупинено та про відсутність ресурсу природного газу.
 8. складати та погоджувати акт приймання-передачі природного газу у порядку, визначеному Договором.
 9. дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
 10. створити точки контакту для надання інформації споживачам;
 11. надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;
 12. виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.
Телефон:
Адрес:
вул. Пирогова, 2/37 м. Київ, 01030